Leopold3

kleuter- en lagere school

Onze unieke aanpak

Volg ons op bovenstaande sociale media voor meer informatie.

Inzetten op sterktes van kinderen
In Leopold III gaan we actief op zoek naar de sterktes van elk kind. Doorheen de jaren hebben we verschillende projecten ontwikkeld waarin het talent of andersgezegd ‘het knappe’ van het kind centraal wordt geplaatst. Hiermee willen we de kinderen reeds op jonge leeftijd bewust maken van hun talenten en hen stimuleren om hierin verder te groeien.

Coöperatieve werkvormen in de klas
Samenwerken wordt in de huidige samenleving belangrijker dan ooit. We proberen onze leerlingen hierin te stimuleren door in te zetten op coöperatieve werkvormen. Het samenwerken op een correcte manier met elkaar, met oog voor feedback en zelfreflectie, staat hier centraal. Reeds vanaf de kleuterklas worden coöperative werkvormen toegepast in de klas.

Sterke focus op sociale vaardigheden
Omgaan met elkaar op een respectvolle manier, een conflict zelf oplossen, jezelf presenteren, … het zijn slechts enkele van de thema’s die aan bod komen bij sociale vaardigheden. In de kleuterklassen wordt dit reeds spelenderwijs opgebouwd met verhalen en themafiguren.

Ruime opvanguren
Er is elke dag opvang vanaf 7 uur. Na school is de opvang geopend tot 18 uur. Op woensdagmiddag kan je ook tot 18 uur op school blijven. Bij mooi weer blijven we uiteraard niet binnen en ravotten we op de speeplaats.

Een schoolgebouw met karakter
Een aantrekkelijke, kindgerichte en veilige infrastructuur, met gescheiden speelplaatsen volgens leeftijd.

 

Deel deze pagina op één of meerdere van bovenstaande sociale media.