Leopold3

kleuter- en lagere school
Logo Reflectie van de Directie
 
Volg ons op bovenstaande sociale media voor meer informatie.

Betrokkenheid op het eerste gezicht

Basisschool Leopold III valt moeilijk in één hokje te stoppen. Misschien valt dat wel te verklaren doordat onze school een lerende organisatie is die als een spons alle ervaringen en inspiratie die haar pad kruisen opzuigt en omzet in een unieke aanpak.
Zo zijn we enerzijds die leeromgeving die leerlingen sterk uitdaagt op cognitief vlak zodat ze tot de tanden gewapend zijn om succesvol te scoren in het vervolgonderwijs. Maar anderzijds zijn we ook die leefomgeving die veel breder kijkt dan enkel het cognitieve en die de ambitie heeft om een plek te zijn waar een kind de kans krijgt om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf.

Een oase van rust, een plaats waar tijd en ruimte is voor ontmoeting, beschouwing en verbinding. Waar iedereen elkeen kent, kortom een school met een familiaal karakter. Die connectie is zo van immens belang. Het maakt dat iedereen zich welkom voelt, niemand zich een nummer voelt, want hoe groter de anonimiteit, hoe lager de betrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid
Om dit alles te realiseren rekenen we op de schoudersteun van onze ouders. Ouderbetrokkenheid en actieve ouderparticipatie zijn dan ook twéé van onze speerpunten. Leerlingen, ouders en het schoolteam hebben er voordeel bij. Kinderen voelen zich beter op school en presteren beter als hun ouders betrokken zijn. Ze vinden het fijn dat hun ouders belangstelling hebben voor wat er in de klas en op school gebeurt. Ook voor de ouders is deze betrokkenheid positief, want ze krijgen daardoor meer inzicht in het schoolgebeuren. Zo wordt de school van hun kind(eren) ook hun school. En het schoolteam leert de ouders dan weer kennen in een positieve sfeer waardoor zij als partners kunnen samenwerken aan de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.

Maak je bereikbaar voor ouders

Om de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren, moet je hen op de eerste plaats bereiken. De vraag is niet of, maar wanneer je tijd neemt om ouders de mogelijkheden te bieden om betrokken te zijn. Wij doen dit doelbewust door zelfs tijdens de weekends in te schrijven.

De voordelen van deze aanpak zijn legio. Ouders moeten geen verlofdagen opnemen, er is geen tijdsdruk en belangrijker nog zowel vader, moeder als de nieuwe leerlingen kunnen aanwezig zijn.
Er is tijd en ruimte om de klassen nog eens te bezoeken. Bovendien krijgen ouders ook de kans om onmiddellijk de andere nieuwe ouders te leren kennen. En dit is niet onbelangrijk. Men gaat immers samen voor zo’n 10 jaar een leeravontuur aan en wie weet ontmoet men nu al, nog voor de start van het nieuwe schooljaar, de potentiële vader of moeder van de toekomstige allerbeste vriend(in) van hun kind.

Wat is betrokkenheid op het eerste gezicht

Betrokkenheid op het eerste gezicht heeft iets magisch. Het is vergelijkbaar met sterren die op 1 lijn staan. Het heeft zelfs wat weg van liefde op het eerste gezicht. Alles blijkt ineens te kloppen. De voorbije zaterdag gebeurde dit dan ook. De nieuwe ouders boden spontaan hun talenten en tijd aan. De school mag die in de toekomst zeker inzetten.

Na het papierwerk gingen de ouderkoppels ongedwongen met elkaar in verbinding. Ook de kinderen brachten nog een hele tijd spelend en lachend door op de speelplaats. Mijn conclusie is helder. Het loont absoluut om een flexibel inschrijvingsbeleid te organiseren en dus ook op een zaterdag leerlingen in te schrijven. Het versterkt het DNA van onze school.
 
 

Een job die energie geeft

In Leopold III werken is als de hoofdprijs winnen in de lotto, of beter nog de hoofdvogel afschieten bij Euromillions. Ben je dus zelf een leerkracht die er van droomt om ons schoolteam te versterken, let dan goed op en wees er als de kippen bij wanneer wij een vacature vrijgeven.
 
Deel deze pagina op één of meerdere van bovenstaande sociale media.